Unite 香港佛牌討論區

Unite 香港佛牌討論區

 找回密碼
 新會員登記
搜索
查看: 1490|回復: 2

[文章分享] 七支供養

[複製鏈接]
發表於 21-9-2011 00:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
七支供養是七種淨除業障、累積資糧的修持,經常被列入修法儀軌中作為前行。七支供養不僅包括奉獻供品的狹義供養,更包括「如說修行供養,利益眾生供養,攝受眾生供養,代眾生苦供養,勤修善根供養,不捨菩薩業供養,不離菩提心供養」等法供養。
總體來說七支的每一支都能滅罪增福,而各支又有不同的對治點和功德。七支的名目、對治煩惱及果報如下:
禮敬,主要對治我慢,能感得佛身相好;
供養,主要對治慳貪,能感得豐饒受用;
懺悔,對治三毒,能斷除二障;
隨喜,主要對治嫉妒,能招感見者歡喜之果報;
請轉法輪,主要對治愚痴和謗法,能感得梵音之語;
請住世間,主要對治謗師,能成就無死金剛身;
迴向,主要對治自私和瞋恚,能成就佛的總體功德。
各派中的不同傳承、不同儀軌都有不同的七支頌文,其中通行於四派者,乃節錄自〈普賢行願品〉的相關經文:
ji nye su dag chhog chue jig ten na, du sum sheg pa mi yi seng ge kun,
所有十方世界中,三世一切人師子,
dag gi ma lu de dag tham che la, lu dang ngag yi dang we chhag gyi 'o.
我以清淨身語意,一切遍禮盡無餘。
zang po choe pe mon lam tob dag gi, gyal wa tham che yi kyi ngon sum du,
普賢行願威神力,普現一切如來前,
zhing gi dul nye lu rab tu pa yi, gyal wa kun la rab tu chhag tshal lo.
一身復現剎塵身,一一遍禮剎塵佛。
dul chig teng na dul nye sang gye nam, sang gye se kyi u na zhug pa dag,
於一塵中塵數佛,各處菩薩眾會中,
de tar chhoe kyi ying nam ma lu par, tham che gyal wa dag gi gang war moe.
無盡法界塵亦然,深信諸佛皆充滿。
de dag ngag pa mi ze gya tsho nam, yang kyi yen lag gya tshoe dra kun gyi,
各以一切音聲海,普出無盡妙言辭,
gyal wa kun gyi yon ten rab joe ching, de war sheg pa tham je dag gi toe.
盡於未來一切劫,讚佛甚深功德海。
me tog dam pa threng wa dam pa dang, sil nyen nam dang jug pe dug chhog dang,
以諸最勝妙華鬘,伎樂塗香及傘蓋,
mar me chhog dang dug poe dam pa yi, gyal wa de dag la ni chhoe par gyi.
如是最勝莊嚴具,我以供養諸如來。
na za dam pa nam dang dri chhog dang, chhe me phur ma ri rab nyam pa dang,
最勝衣服最勝香,末香燒香與燈燭,
koe pa khye par phag pe chhog kun gyi, gyal wa de dag la yang chhoe par gyi.
一一皆如妙高聚,我悉供養諸如來。
chhoe pa gang nam la me gya chhe wa, de dag gyal wa tham che la yang moe,
我以廣大勝解心,深信一切三世佛,
zang po choe la de pe tob dag gi, gyal wa kun la chhag tshal chhoe par gyi.
悉以普賢行願力,普遍供養諸如來。
doe chhag zhe dang ti mug wang gi ni, lu dang ngag dang de zhin yi kyi kyang,
我昔所造諸惡業,皆由無始貪嗔癡,
dig pa dag gi gyi pa chi chhi pa, de dag tham che dag gi so sor shag.
從身語意之所生,一切我今皆懺悔。
chhog chue gyal wa kun dang sang gye se, rang gyal nam dang lob dang mi lob dang,
十方一切諸眾生,二乘有學及無學,
dro wa kun gyi so nam gang la yang, de dag kun gyi je su dag yi rang.
一切如來與菩薩,所有功德皆隨喜。
gang nam chhog chue jig ten dron ma dag, jang chhub rim par sang gye ma chhag nye,
十方所有世間燈,最初成就菩提者,
gon po de dag dag gi tham che la, khor lo la na me par kor war kul.
我今一切皆勸請,轉於無上妙法輪。
nya ngen da ton gang zhe de dag la, dro wa kun la phen zhing de we chhir,
諸佛若欲示涅槃,我悉至誠而勸請,
kal pa zhing gi dul nye zhug par yang, dag gi thal mo rab jar sol war gyi.
唯願久住剎塵劫,利樂一切諸眾生。
chhag tshal wa dang chhoe ching shag pa dang, je su yi rang kul shing sol wa yi,
所有禮讚供養福,請佛住世轉法輪,
ge wa chung ze dag gi chi sag pa, tham che dag gi jang chhub chhir ngo 'o.
隨喜懺悔諸善根,迴向眾生及佛道。

若欲簡略者,只誦最後四句亦可,即:
chhag tshal wa dang chhoe ching shag pa dang, je su yi rang kul shing sol wa yi,
所有禮讚供養福,請佛住世轉法輪,
ge wa chung ze dag gi chi sag pa, tham che dag gi jang chhub chhir ngo 'o.
隨喜懺悔諸善根,迴向眾生及佛道。評分

1

查看全部評分

發表於 27-9-2011 23:31 | 顯示全部樓層
多謝分享
師兄,如果發音不正確,唸經文有用嗎?
回復

使用道具 舉報

發表於 27-9-2011 23:41 | 顯示全部樓層                 七支供養    除七種業障
回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 新會員登記

本版積分規則

QQ|小黑屋|手機版|網站地圖|聯絡我們|Unite Thai Amulet Forum (HK)

GMT+8, 4-6-2020 22:42 , Processed in 0.131163 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表